Diyarbakır Sanayi Mektebi

   

               İçinde bulunduğumuz mekân 1868-1875 yılları arasında Diyarbakır da vali olarak görev yapan Osmanlı Valisi Kurt İsmail Hakkı Paşa tarafından Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ana binasıyla birlikte bir kompleks yapı olarak yaptırılmıştır. İlk kurulduğu yıllarında bina İlkokul olarak inşa edilmiş daha sonra Sanayi Mektebine çevrilmiştir. Burada eğitim görüp iyi derece de mezun olan öğrencilere bir miktar sermaye verilerek zanaatkârlık yapmaları sağlanmıştır.

               Kurt İsmail Paşa’nın Diyarbakır valiliğinden ayrılması ile bina kullanılmamış harabeye dönmüştür. Daha sonra gelen vali tarafından bina 1910 yıllarında tamir edilerek Sultan Abdulhamid döneminde Sanat Mektebine dönüştürülmüş ve adına Hamidiye Mektebleri denmiştir. Bina sonrasında Erkek Öğretmen Okulu olarak faaliyet vermiştir. I. Dünya savaşı sırasında bir süre askeriye tarafından hastane olarak kullanıldı. Ardından Cumhuriyetle birlikte uzun yıllar Tıp Fakültesine bağlı bir bina olarak kullanılır 2006 yılında boşaltılarak Kültür ve Turizm Müdürlüğüne devredilir. En son olarak Milli Eğitim Müdürlüğü burada hizmet vermiştir.